اخبار فناوری، اخبارتکنولوژی، اخبار علمی و پزشکی، شبکه های اجتماعی، کسب و کار و استارتاپ ها

آیا coronavirus جهش یافته است؟

0

براساس آخرین یافته های تحقیقات دانشمندان چینی ، کورنآ ویروس به دو زیر گروه اصلی تبدیل شده است.

این دو زیرگروه اصلی به نام های L و S نامگذاری شده اند. نوع L که 70 درصد از آلودگی را پوشش می دهد ، تهاجمی تر بوده و در مراحل اولیه شیوع در ووهان ، استان هوبی شیوع بیشتری داشته است. مواردی از نوع S که پیرتر و پرخاشگرتر است ، اخیراً افزایش یافته است ، بنابراین احتمالاً سرعت کندی این بیماری در چین را توضیح می دهد.

با این حال ، نویسندگان مقاله یادآور شدند که داده های بررسی شده در این تحقیق بسیار اندک بوده است. چگونگی این جهش ها که بر انتقال و پاتوژنز ویروس تأثیر می گذارد ، هنوز مشخص نیست.

یک ویروس شناس در پکن که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده است ، گفت: “هنوز هم زود است بگوییم که که ویروس به چیزی بدتر یا خوش خیم تر جهش یافته است.”

نتیجه گیری هنوز در این مرحله بسیار زود است و هنوز هیچ مدرکی در دست نیست که نشان دهد کدام نوع ویروس احتمالاً منتقل می شود یا منجر به علائم شدید در افراد آلوده می شود

منبع china daily
پیام بگذارید