تصویر روز ناسا: سحابی سر دلفین

این حباب کیهانی که با بادهای سریع ستاره‌ای داغ و پرجرم شکل گرفته، ابعاد عظیمی دارد. این سحابی با نام Sharpless 2-308 فهرست‌بندی شده و به خاطر ظاهرش، سحابی سر دلفین نیز نامیده می‌شود.

۱۹ خرداد , ۱۴۰۳ - 00:00
 0  2
تصویر روز ناسا: سحابی سر دلفین
این حباب کیهانی که با بادهای سریع ستاره‌ای داغ و پرجرم شکل گرفته، ابعاد عظیمی دارد. این سحابی با نام Sharpless 2-308 فهرست‌بندی شده و به خاطر ظاهرش، سحابی سر دلفین نیز نامیده می‌شود.

واکنش شما چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow