شکست مفتضحانه هوش مصنوعی در موتور جست‌وجوی گوگل

هوشیو شکست مفتضحانه هوش مصنوعی در موتور جست‌وجوی گوگل موتور جست‌وجوی گوگل با ویژگیAI overview ، ابزار جدیدی برای ارائه پاسخ‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی در جواب جست‌وجوهای کاربران فراهم کرده است. درواقع زمانی که کاربر موضوع موردنظر خود را جست‌وجو می‌کند، AI overview تمامی اطلاعات چند سایت را بررسی می‌کند و خلاصه‌ای کلی از موضوع ارائه می‌دهد. ویژگی AI overview گوگل چند هفته […] شکست مفتضحانه هوش مصنوعی در موتور جست‌وجوی گوگل تیم تحریریه

۲۰ خرداد , ۱۴۰۳ - 15:00
 0  1
شکست مفتضحانه هوش مصنوعی در موتور جست‌وجوی گوگل

هوشیو
شکست مفتضحانه هوش مصنوعی در موتور جست‌وجوی گوگل

موتور جست‌وجوی گوگل با ویژگیAI overview ، ابزار جدیدی برای ارائه پاسخ‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی در جواب جست‌وجوهای کاربران فراهم کرده است. درواقع زمانی که کاربر موضوع موردنظر خود را جست‌وجو می‌کند، AI overview تمامی اطلاعات چند سایت را بررسی می‌کند و خلاصه‌ای کلی از موضوع ارائه می‌دهد. ویژگی AI overview گوگل چند هفته […]

شکست مفتضحانه هوش مصنوعی در موتور جست‌وجوی گوگل
تیم تحریریه

واکنش شما چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow