با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید

Coronavirus شیوع COVID-19: آخرین اخبار ، اطلاعات و به روزرسانی ها

با گسترش coronavirus ، موارد تأیید شده ، پخش بین المللی و واکنش رسانه های اجتماعی را در کنار سؤالات متداول در مورد coronavirus و آخرین اخبار و اطلاعات دنبال می کنیم.

Most cases confined to Hubei, China

Total cases and deaths to date by location: top 10 worst affected locations.