اخبار فناوری، اخبارتکنولوژی، اخبار علمی و پزشکی، شبکه های اجتماعی، کسب و کار و استارتاپ ها

چرا در زمان COVID-19 هنگام پیاده روی ، دویدن یا دوچرخه سواری نباید نزدیک یکدیگر باشید؟

0

در بسیاری از کشورها پیاده روی ، دوچرخه سواری و آهسته دویدن از فعالیتهایی است در اوقات COVID-19  مورد استقبال فراوان است. با این حال ، توجه به این نکته ضروری است که هنگام انجام این فعالیت ها باید دور از جریان هوای یکدیگر باشید.

قاعده فاصله گذاری اجتماعی وقتی که شما با باد کم در داخل یا حتی در خارج از خانه ایستاده اید در بسیاری از کشورها بین 1 تا 2 متر تعیین شده است. اما وقتی به پیاده روی ، دویدن یا دوچرخه سواری می روید بهتر است مراقب باشید. وقتی شخصی در حین دویدن نفس می کشد ، عطسه یا سرفه می کند ،ذرات در هوا می مانند. شخصی که در پشت سر شما در مسیر جریان هوای حرکت شما قرار دارد از این ابر قطرات عبور می کند.

محققان با شبیه سازی وقوع ذرات بزاق افراد در حین حرکت (راه رفتن و دویدن) و در موقعیت های مختلف (در کنار یکدیگر ، بصورت مورب پشت سر و به طور مستقیم پشت سر یکدیگر) به این نتیجه رسیدند. به طور معمول از این نوع مدل سازی برای بهبود سطح عملکرد ورزشکاران استفاده می شود زیرا ماندن در جریان هوا بسیار تاثیر گذار است. اما هنگامی که به COVID-19 نگاه می کنید ، توصیه می شود که طبق تحقیقات ، در مسیر جریان اصلی نباشید.

نتایج آزمون در تعدادی از انیمیشن ها و تصاویر قابل مشاهده است. ابر قطرات به جا مانده از شخص به وضوح قابل مشاهده است. “افرادی که عطسه یا سرفه می کنند قطرات را با نیروی بیشتری از افرادی که نفس می کشند، پخش می کنند .نقاط قرمز رنگ روی تصویر بزرگترین ذرات را نشان می دهد. اینها بیشترین احتمال آلودگی را ایجاد می کنند اما سریعتر فرو می افتند اما هنگام عبور از آن ابر ، آنها هنوز هم می توانند روی لباس شما فرود بیایند.”

در خارج از شبیه سازی ها ، به نظر می رسد که فاصله اجتماعی برای 2 نفر در یک محیط بادی کم هنگام دویدن یا راه رفتن در کنار یکدیگر ، کمتر نقش دارد. قطرات پشت دو نفر فرود می آید. هنگامی که به صورت مورب در پشت یکدیگر قرار دارید ، خطر ابتلا به قطرات نیز کوچکتر است اما بیشترین خطر آلودگی زمانی است که افراد در پشت سر یکدیگر قرار گرفته اند.

براساس این نتایج دانشمند توصیه می کنند که هنگام پیاده ،فاصله افرادی که در همان مسیر در یک خط حرکت می کنند حداقل 4 تا 5 متر باشد ، برای دویدن و دوچرخه سواری آهسته باید 10 متر و برای دوچرخه سواری با سرعت زیاد حداقل این فاصله 20 متر باشد.

پیام بگذارید