اخبار فناوری، اخبارتکنولوژی، اخبار علمی و پزشکی، شبکه های اجتماعی، کسب و کار و استارتاپ ها

کاوشگرهای فلورسنت به تجسم مغز زنده کمک می کنند

0

طی 400 سال گذشته ، دانشمندان علوم اعصاب برای دیدن کوچکترین ساختار درون مغز انسان ، به بهبود وضوح نوری میکروسکوپ ها ارزش زیادی قائل شده اند.

اما این فناوری محدودیت هایی  مانند کافی نبودن وضوح نوری را داشت و همچنین فقط در بخشهای قطع شده از برشهای مغز مرده قابل استفاده بود. و  قسمتهای مختلف مغز همه از رنگ خاکستری یکسانی در زیر میکروسکوپ برخورداربودند.

همچنین بخوانید

این همان چیزی است که دکتر کریل پیاتکویچ و تیمش را در دانشگاه وستلیک چین به آزمایش خلاقی الهام داد. اگر یک مغز زنده را با رنگهای مختلف که نمایانگر قسمتهای مختلف آن است ، روشن کنیم چه؟

مغز انسان از طریق شبکه ای از سلول های عصبی کار می کند. آنها با استفاده از تکانه های الکتریکی سریع با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و اطلاعات را پردازش می کنند.

تیم دکتر پیاتکویچ با موفقیت مولکولی را تولید کردند که با انتقال جریان برق می تواند در رنگهای مختلف فلورسنت بدرخشد. این مولکولهای مصنوعی از طریق فرایند مهندسی زیستی به مغز زنده وارد شده و بدون اینکه صدمه ای به مغز وارد کنند خود را به سلولهای عصبی متصل می کنند . هرگاه نورون های عصبی فعال می شوند این مولکول ها به تناسب کارکرد جریان اکتیکی نورون ها، زیر میکروسکوپ به رنگ های مختلف می درخشند.

این تکنیک امروزه به عنوان “کاوشگر فلورسنت” شناخته می شود. این به تجسم فعالیت های مغز کمک می کند و به دانشمندان اجازه می دهد درک کنند که مغز هنگام انجام رفتار خاصی – چگونه بسیار واضح تر و ساده تر ، واکنش نشان می دهد.

پیام بگذارید