اخبار فناوری، اخبارتکنولوژی، اخبار علمی و پزشکی، شبکه های اجتماعی، کسب و کار و استارتاپ ها

کشف اکسیژن قابل تنفس برای اولین بار در یک کهکشان!

0

اکسیژن بسیار مهم است زیرا بدون آن ، هیچ جانداری زنده نیست. این مسئله همچنین وقتی ما به دنبال سفرهای احتمالی فضایی هستیم و شاید سیارات جدیدی برای زندگی پیدا کنیم نیز از اهمین بسزایی برخوردار است. حال به نظر می رسد شاید در آینده بسیار دور ، اگر خودمان را در سفر به کهکشان دیگری بیابیم ، فرصتی وجود دارد که ممکن است در آنجا زنده بمانیم.
این داستان خیالی به این دلیل است که برای اولین بار ، اخترشناسان اکسیژن مولکولی (که نسخه گاز موجود در آن است که ما در آن تنفس می کنیم) را در یک کهکشان دیگر در خارج از کهکشان راه شیری مشاهده کرده اند. این کهکشان که با نام Markarian 231 نامگذاری شده است ، 581 میلیون سال نوری دور از کهکشان راه شیری قرار دارد ، اخترشناسان از یک تلسکوپ 30 متری IRAM در اسپانیا و تداخل سنج NOEMA در فرانسه استفاده کرده اندو به این کشف عجیب و بسیار مهم دست یافته اند.

در حالی که بعید به نظر می رسد که ما به زودی به Markarian 231 سفر کنیم، اما این کشف از این نظر حائز اهمیت است که نه تنها اکسیژن ماده اصلی زندگی بر روی کره زمین است همه موجودات زنده برای زنده ماندن به آن نیاز دارند بلکه این کشف می تواند دانشمندان را در درک بهتر نقشی که اکسیژن در تکامل جهان مانند سیارات ، ستارگان ، کهکشانها و زندگی بازی می کند ، به طور کلی بدانیم.

 

منبع Cnet
پیام بگذارید