با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید

اقدامات پیشگیرانه شرکت ملی پست در مقابله با کروناویروس به روایت تصویر – سری اول