با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید

اختلاف صدا و سیما و وزارت ارتباطات باید در شورای عالی فضای مجازی رسیدگی شود

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اختلاف ۲ نهاد صدا و سیما و وزارت ارتباطات درباره مالکیت فرکانس ۸۰۰ گفت: این موضوع احتیاج به گزارش فنی دقیق دارد و هر ۲ نهاد با توجه به ادعای مالکیتی که دارند باید در قالب یک جلسه فنی در شورای عالی فضای مجازی حضور یابند و گزارش مکتوب ارائه دهند.

به گزارش تماس نیوز و به نقل از فارس، محمد حسن انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اختلاف مالکیت فرکانس ۸۰۰ بین ۲ نهاد وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما گفت: این موضوع بیش از هر زمان دیگری احتیاج به یک گزارش فنی و دقیق دارد به طوری که در حال حاضر هر ۲ نهاد ادعا می‌کنند این فرکانس متعلق به آنها است، اما باید به این نکته اشاره کنم که هنوز یک جلسه فنی برای این موضوع بسیار مهم در شورای عالی فضای مجازی برگزار نشده است که در این رابطه باید هر دو نهاد گزارش کتبی را‌‌‌ در قالب یک جلسه ارائه دهند.

هر ۲ نهاد در یک گزارش کتبی به ارائه اسناد و مطالب خود بپردازند

وی افزود: برای حل موضوع مالکیت فرکانس ۸۰۰ پیشنهاد می‌کنم هر ۲ نهاد وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و سازمان صدا و سیما در قالب یک گزارش کتبی به ارائه اسناد و مطالب خود بپردازند و آن را‌‌‌ در جلسه‌ای در شورای عالی فضای مجازی عنوان کنند.

فرکانس ۸۰۰ برای ورود نسل پنجم نقش محوری دارد

انتظاری تصریح کرد: فرکانس ۸۰۰ که اکنون در اختیار سازمان صدا و سیما قرار دارد یک باند بسیار مهمی است که اگر نسل پنجم بخواهد وارد صحنه شود این باند فرکانسی بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند نقش محوری داشته باشند.

باید هیأت مستقل و تخصصی تشکیل شود

عضو شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: برای بررسی اختلاف نظر این دو نهاد باید هیأت مستقل و تخصصی تشکیل شود تا بتواند مسأله را‌‌‌ به صورت کاملا کارشناسی و بر اساس گزارشات مکتوب دو طرف مورد بررسی قرار دهد؛ چراکه این موضوع از ارزش اقتصادی بسیار زیادی برای هر یک از نهادهای طرف مقابل برخوردار است.

بحث‌های غیر فنی درفرکانس ۸۰۰ دخالت داشته است

وی در پایان گفت: تاکنون در موضوع پرونده مالکیت فرکانس ۸۰۰ بحث‌های غیر فنی دخالت داشته است و من معتقدم باید این موضوع با نگاه تخصصی و کارشناسانه در قالب یک هیأت مستقل و بی طرف مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.