با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید

۹ اتفاق بد وقتی که پروژه های IT دچار اشتباه شوند

پروژه های تحول دیجیتالی می توانند مزایای بزرگی را ارائه دهند – اما هنگامی که شکست بخورند ، تأثیر آن می تواند برای سالها ادامه داشته باشد.

پروژه های تحول دیجیتال معمولاً به عنوان راهی برای کسب و کار برای افزایش رقابت، کنار گذاشتن راه های قدیمی و نا کارآمد انجام کارها و ارائه مجدد آن برای آینده مورد تأیید قرار می گیرند. اما چه اتفاقی می افتد که این پروژه ها به اشتباه انجام شوند؟

براساس نظرسنجی مدیران ارشد شرکت ها ، بیشترین تأثیر یک شکست تحول دیجیتال ایجاد ترس از عدم موفقیت در پروژه های مشابه در آینده است.

اما از همه نگران کننده تر، احتمال “خاموش شدن کامل شرکت” بود ، که توسط بیش از یک چهارم کنندگان در نظرسنجی که شکست را تجربه کرده بودند ، ذکر شده است.

پیامد های منفی احتمالی عدم موفقیت IT شامل از دست دادن مشتری و سهم بازار ، ضررهای مالی ، و افزونگی و استعفای کارکنان بود. به گزارش IFC “واقعیت آشکار این است که ، هنگامی که برنامه های فناوری اطلاعات شکست می خورند ، مدیران اجرایی شرکت ها تغییر مسیر می دهند.”

این عواقب در طولانی مدت نیز احساس می شود: تقریبا نیمی از شرکت ها گفتند که برای بهبودی از یک شکست در پروژه IT بین یک تا دو سال طول کشیده است ، در حالی که یک سوم گفته اند که پس از چنین شکستی برگشت به حالت عادی شرکت بین دو تا سه سال طول خواهد کشید.

در میان کسانی که پروژه های تحول در آن به اتمام رسیده است ، تقریباً نیمی (۴۶٪) از آن اذعان داشته اند که بودجه در مناطقی کاهش یافته اند ، در حالی که یک سوم گزارش داده اند اختلاف نظر کارکنان و کاهش سرمایه گذاری در پروژه های مشابه را نشان می دهد.

با وجود خطرات ، مدیران هنوز مشتاق سرمایه گذاری در پروژه های تحول دیجیتال هستند ، بیشتر به این دلیل که نظرهای مثبت (تقریباً) از منفی ها بیشتر است.

در این نظرسنجی ۷۱٪ از شرکت کنندگان گفتند که پروژه ها به موقع تحویل داده شده اند و تقریباً بیش از نیمی از آنها گزارش داده اند که نتایج مورد انتظار را تجربه کرده اند. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان (۵۲٪) گفتند که هزینه های خود را برای تحول دیجیتال افزایش می دهند ، در مقایسه با ۱۸٪ که گفته اند قصد هزینه کمتری دارند. پاسخگویانی که “چشم انداز اقتصادی” را به عنوان یک عامل مختل کننده در تجارت خود ذکر می کردند ، ۲۰٪ بیشتر احتمال داده اند که قصد افزایش هزینه برای تحول دیجیتال را داشته باشند.

منبع zdnet