با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور رده

گزارش

بهترین زمان برای ارسال در رسانه های اجتماعی در سال ۲۰۲۰

به گزارش تماس نیوز ،Sprout Social ،این هفته جدیدترین نظریه خود در باره بهترین زمان ارسال پست در شبکه های اجتماعی را منتشر کرده است که در آن زمانهای بهینه روز برای ارسال به شبکه های مهم اجتماعی را به منظور حداکثر رساندن تعامل برجسته می کند.…