با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور رده

کسب و کار

بروکرها در هر مبادله فناوری جایزه می‌گیرند

کارگزاران تجارت فناوری یا همان بروکرهای فناوری، غالباً نقش واسطه را میان صاحبان عرضه و تقاضای فناوری ایفا می‌کنند. بر اساس طرح جهش تجارت فناوری، برای ترغیب این عناصر مهم در زیست بوم نوآوری کشور، بروکرها در هر معامله یک جایزه دریافت می‌کنند.

کاربـران بـازار، ۱٫۸۵ میلیـارد بـار، برنامه و بـازی دانلود یا به روزرسـانی کرده انـد

کافـه بـازار، گزارش صنعـت برنامه هـای موبایل ایران در سـال ۹۸ را بـا هدف سـاختن تصویری روشـنتر از صنعـت برنامه هـا و بازیهای موبایلـی اندروید، تدوین کرده اسـت. بـر اسـاس ایـن گـزارش، در انتهـای سـال ۹۸ ،بـازار بـه عنوان بســتر توزیـع…

پنجمین دوره مسابقات ICT Challenge دانشگاه صنعتی شریف ۵ و ۶ تیر ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد

پنجمین دوره مسابقات ICT Challenge دانشگاه صنعتی شریف با عنوان Programming Challenge، با تمرکز بر زبان های برنامه نویسی Java ،.Net ،Python ،Node.js ،Go Lang و PHP پس از تعویق به علت شیوع بیماری کرونا، ۵ و ۶ تیر ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

هشدار نسبت به ورود غیرقانونی تجهیزات حوزه آی.تی

رییس انجمن تجهیزات رایانه‌ای گفت: متاسفانه در برخی موارد برای واردات تجهیزات، مشابه داخلی در نظر گرفته می‌شود که اصلا وجود چندانی ندارد. ما مخالفتی با تولید داخل نداریم، اما در این مقطع این نوع اقدامات باعث ورود تجهیزات به صورت غیرقانونی…

مصون ماندن از کرونا به لطف استارت آپ ها

همه ما نسبت به روزهای پیشین، از فضای مجازی و بستر اینترنت، بیش‌تر استفاده می‌کنیم. استارتاپ‌هایی که چندسالی است به سرعت رشد کرده‌اند و در این روزهای کرونایی، قابلیت‌های منحصر به‌فرد خود را به خوبی نشان می‌دهند، بر بستر این فضا، خدمات و…