با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

آزمایش بالینی

تحقیقات جدید آنتی بادی نوید مبارزه با COVID-19

براساس نتایج مثبت حاصل در مطالعات بالینی که امروز گزارش شده است ، آنتی بادی های خنثی کننده قوی که توسط محققان در مرکز پزشکی دانشگاه وندربیلت شناسایی شده اند ، به عنوان یک درمان بالقوه برای پیشگیری و درمان COVID-19 وعده داده شده است.