با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

آی پی

پروتکل IPv6 چیست و چرا همچنان IPv4 رایج است ؟

IPv6 از سال ۱۹۹۸ به علت کمبود IPv4 برای آدرسی دهی به کار گرفته شد، با وجود مزایایی که از نظر امنیت و کارایی دارد هنوز جریان پذیرش آن به آهستگی پیش می‌رود. بخش اعظم هشدارهایی که به اتمام آدرس ‌های اینترنتی اشاره داشتند متوقف شده‌اند زیرا به…