با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

اختر شناسان

کشف بزرگترین انفجار جهان

یه گزارش تماس نیوز و به نقل از مدیوم، اخترشناسان، طی چندین سال، انفجارهای وسیعی از انرژی را مشاهده کرده اند ، اما هیچ چیزی با انفجاری که اخیراً توسط دانشمندان در مرکز بین المللی تحقیقات نجوم رادیویی مشاهده شده است ، قابل مقایسه نیست. این…