با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

ارزش افزوده

آیا تخلفات در حوزه ارزش افزوده به پایان رسید؟

تازه‌ترین گزارش سامانه ۱۹۵حکایت از ثبت تنها ۷۳ شکایت‌ در حوزه تخلفات ارزش افزوده دارد. آماری که می‌تواند حکایت از این داشته باشد که طرح وزارت ارتباطات برای مقابله با تخلفات ستاره مربع‌ها به نتیجه رسیده است.