با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

ارسال پست

بهترین زمان برای ارسال در رسانه های اجتماعی در سال 2020

به گزارش تماس نیوز ،Sprout Social ،این هفته جدیدترین نظریه خود در باره بهترین زمان ارسال پست در شبکه های اجتماعی را منتشر کرده است که در آن زمانهای بهینه روز برای ارسال به شبکه های مهم اجتماعی را به منظور حداکثر رساندن تعامل برجسته می کند.…