با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

استفان هاوکینز

پیام امید روز زمین

پیام تلخ استفان هاوکینگ در روز زمین به امید زمین تبدیل می شود او می گفت: " من بسیار از ارزش زمان آگاه هستم. فرصت را غنیمت شمرده و عمل کنید." این آخرین جملات پیامی بود که توسط فیزیکدان معروف استفان هاوکینگ بیانه شد که بعد از مرگش در سال…