با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

اطلاعات سازمان ها

دستورالعمل اقدامات پیشگیرانه از نشت اطلاعات سازمان‌ها منتشر شد

مرکز ماهر با اعلام بیانیه ای در رابطه با روند افشای داده های سازمانها و کسب وکارها در فضای مجازی، دستورالعمل اقدامات پایه‌ای جهت پیشگیری از نشت اطلاعات سازمان‌ها و کسب وکارها را منتشر کرد.