با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

افزایش قیمت اینترنت

اینترنت گران نشد

اگرچه انتقادها از قیمت و کیفیت اینترنت همواره وجود داشته، اما با وجود نوسانات ارزی در سال اخیر و افزایش قیمت تقریبا تمامی محصولات و خدمات مورد نیاز مردم، قیمت اینترنت با افزایش مواجه نشد