با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

الکتریسته

تامین انرژی ادوات اینترنت اشیا با مولد برق لایه‌نازک

محققان با استفاده از دی‌سولفید مولیبدن، دستگاه لایه‌نازک انعطاف‌پذیری ساخته اند که می‌تواند حرکت سیالات نظیر حرکت آب درون لوله‌ها را به الکتریسیته تبدیل کند، این مولد برای تامین نیاز انرژی ادوات اینترنت اشیا مناسب است.