با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

امنیت ارتباط

‫ هشدار در خصوص حفظ امنیت سامانه های جلسات و آموزش مجازی مبتنی بر ADOBE CONNECT

به گزارس تماس نیوز ، مرکز ماهر با توجه به شرایط کنونی کشور و افزایش استفاده از سامانه های آموزش مجازی و جلسات آنلاین، ضروری است که برقراری امنیت این سامانه ها و زیر ساخت مورد استفاده مورد توجه مدیران و کارشناسان امر قرار گیرد. یکی از رایج…