با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

اینترنت اشیا

محاسبات لبه (edge computing) چیست؟

درست زمانی که فکر می‌کنید مفهوم ابر (cloud) را متوجه شده اید، می‌بینید دنیای رایانش همچنان در حال پیشرفت است و مفهوم جدیدی به نام لبه (edge) را به ارمغان می‌آورد. محاسبات لبه (edge computing) و رایانش ابری متفاوت هستند. Edge computing کمتر…

تعریف دوباره اکوسیستم مخابرات با نگاهی به نقش اینترنت اشیا

اینترنت اشیا با اتومبیل‌های متصل، دستگاه‌های هوشمند، ابزارهای پوشیدنی، مزرعه‌ها و کارخانه‌های هوشمند، درمان از راه دور، خانه‌ها، سازه‌ها و شهرهای هوشمند و غیره، دنیای ما را بدل به دنیایی فیزیکی‌-سایبری کرده است. این فناوری شیءها را به…

تامین انرژی ادوات اینترنت اشیا با مولد برق لایه‌نازک

محققان با استفاده از دی‌سولفید مولیبدن، دستگاه لایه‌نازک انعطاف‌پذیری ساخته اند که می‌تواند حرکت سیالات نظیر حرکت آب درون لوله‌ها را به الکتریسیته تبدیل کند، این مولد برای تامین نیاز انرژی ادوات اینترنت اشیا مناسب است.