با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

بخش خصوصی

رویداد دات‌راینکس و ارایه توانمندی‌های بخش‌خصوصی

دبیرکل سندیکای شناسایی و مکان‌یابی رادیویی گفت: برگزاری رویدادهایی نظیر دات راینکس که زمینه تعامل دوجانبه را فراهم می‌کند، می‌تواند شرایط را برای افزایش مشارکت موثر بخش خصوصی فراهم سازد.