با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

تصاویر واضح

ثبت بالاترین وضوح تصاویر از سطح خورشید

تصاویر نشان می دهند که لکه های روی سطح با رشته های پلاسما داغ پر شده است آنها توسط تلسکوپ Coronal Imager با وضوح بالا ناسا (سلام-سی) اسیر شدند. محققان می گویند این تصاویر بینشی از جو پیچیده خورشید نشان می دهد تصاویر تازه منتشر…