با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

خدمات آنلاین

تاثیر منفی خدمات آنلاین بر درآمد اپراتورها

خدمات آنلاین دیگر خدماتی اضافه بر سرویس اصلی نیستند، بلکه جزیی اساسی و پراهمیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که حرکت به سوی اقتصاد اپ را جهت‌دهی می‌کنند و از آنجایی که تاثیرات ‌OTT‌های ارائه‌دهنده‌ خدمات ارتباطی بر درآمدزایی…