با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

دامنه دات کام

قلدری شرکتهای فناوری علیه ایران

در سالهای اخیر اتفاقات بسیاری در فضای مجازی علیه کشور ما و به بهانه سیاست های خصمانه آمریکا صورت گرفته اما به دلیل نبود حاکمیت سایبری رویکردمان در مقابل آنها انفعال و سکوت بوده است.