با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

دولت الکترونیک

پروژه‌های کلان «شبکه ملی اطلاعات» و «دولت الکترونیک» ارزیابی شوند

مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد ۲ پروژه کلان ملی شامل «شبکه ملی اطلاعات» و « دولت الکترونیک» با الگوی پیوست فناوری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد ارزیابی قرار گیرند.

جای خالی “دولت الکترونیک”

ویروس کرونا با شیوه همه‌گیر و جهانی خود امروز به یکی از اَبربحران‌های بشر تبدیل شده که متاسفانه فعلاً درمان قطعی هم برای این بحران وجود ندارد. بیشتر کشورهای جهان یا در قرنطینه اجباری هستند و یا محدودیت‌های شدید تردد و فعالیت در آنها اجرا…