با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

رایانش لبه

محاسبات لبه (edge computing) چیست؟

درست زمانی که فکر می‌کنید مفهوم ابر (cloud) را متوجه شده اید، می‌بینید دنیای رایانش همچنان در حال پیشرفت است و مفهوم جدیدی به نام لبه (edge) را به ارمغان می‌آورد. محاسبات لبه (edge computing) و رایانش ابری متفاوت هستند. Edge computing کمتر…