با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

سازمان ثبت احوال کشور

اطلاعات ثبت احوال هک نشده است

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در خصوص هک اطلاعات ثبت احوال، گفت: اطلاعات ما در صحت کامل است، آن را برای تکمیل پرونده سلامت الکترونیک در اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم و اتفاقی که رخ داده مربوط به ما نیست.