با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

سجاد بنایی

ماجرای پیام رسان ایتا

نایب رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت عدم حمایت وزارت ارتباطات از پیام رسان ایتا را عمل نکردن به تعهدات توسط این پیام رسان دانست در حالی که مدیرعامل ایتا از نداشتن طرح مدون برای پیام‌رسان‌های ملی توسط این وزارتخانه گله‌مند است.