با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

شبکه لجستیکی

JD سیستم لجستیک هوشمند و پیشرفته را افزایش می دهد

JD با تکنولوژی سطح بالا و پیشرفته چینی ، تلاش هایی را برای توسعه سیستم لجستیکی هوشمند زیرزمینی انجام داده است که از مسیرهای زیرزمینی و راهروهای لوله یکپارچه شهری و با هدف حصول اطمینان از لجستیکی کارآمد شهری با حداقل اختلال در زندگی…