با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

شیوع رسانه ای

در برابر شیوع رسانه‌ای بایستیم : «با کمک زیست بوم فناوری و نوآوری کرونا را شکست می‌دهیم»

شیوع دو نوع دارد. شیوع یک ویروس و همه‌گیری یک بیماری و دیگری شیوع شایعات و واگویه‌های ذهن‌های مریض و سودجود که معمولا در همه‌گیری بیماری‌ها، نوع دوم شیوع را بیشتر تجربه می‌کنیم. اتفاقی که امنیت روانی جامعه را نشان می‌رود و با شتاب به پیش…