با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

طول عمر ویروس

آیا دمای ۳۵ درجه اتاق موجب از بین رفتن ویروس کرونا می‌شود؟

عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک با اشاره به اینکه دمای ۳۵ درجه اتاق موجب از بین رفتن ویروس کرونا نمی شود، گفت: دمای ۳۵ تا ۴۰ درجه بالای صفر اتاق فقط مدت روزهای زندگی این ویروس را کم می کند.