با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

فاصله اجتماعی

چرا در زمان COVID-19 هنگام پیاده روی ، دویدن یا دوچرخه سواری نباید نزدیک یکدیگر باشید؟

در بسیاری از کشورها پیاده روی ، دوچرخه سواری و آهسته دویدن از فعالیتهایی است در اوقات COVID-19  مورد استقبال فراوان است. با این حال ، توجه به این نکته ضروری است که هنگام انجام این فعالیت ها باید دور از جریان هوای یکدیگر باشید. قاعده…