با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

فرصت ها

فرصت ها برای شرکت ها با اینترنت اشیاء

با توجه به شواهد موجود اینترنت اشیا همچنان در سراسر جهان رو به گسترش است. کارشناسان این عرصه معتقدند میلیاردها و حتی صدها هزار میلیارد دستگاه مختلف در جهان وجود دارد که با استفاده از فناوری اینترنت اشیا به یکدیگر متصل شده‌اند که این باعث…