با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

فزیک

پیام امید روز زمین

پیام تلخ استفان هاوکینگ در روز زمین به امید زمین تبدیل می شود او می گفت: " من بسیار از ارزش زمان آگاه هستم. فرصت را غنیمت شمرده و عمل کنید." این آخرین جملات پیامی بود که توسط فیزیکدان معروف استفان هاوکینگ بیانه شد که بعد از مرگش در سال…