با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

فناوری جدید

با سرمایه ملی و سرنوشت جامعه نمی‌توان قمار کرد

برخی نگاه‌ها به فناوری‌های نو، قمار ملی است. چه آن‌که جلوی فناوری تازه را سد می‌کرد تا نتیجه‌اش عقب‌ماندگی در فناوری باشد، چه کسی که درباره آن غلو می‌کرد. اما با سرمایه ملی و سرنوشت جامعه هیچ‌گاه نمی‌شود قمار کرد!

تعریف دوباره اکوسیستم مخابرات با نگاهی به نقش اینترنت اشیا

اینترنت اشیا با اتومبیل‌های متصل، دستگاه‌های هوشمند، ابزارهای پوشیدنی، مزرعه‌ها و کارخانه‌های هوشمند، درمان از راه دور، خانه‌ها، سازه‌ها و شهرهای هوشمند و غیره، دنیای ما را بدل به دنیایی فیزیکی‌-سایبری کرده است. این فناوری شیءها را به…