با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

قانون ملی فضایی

قانون ملی فضایی ایران تدوین می‌شود

مدیر مرکز روابط و همکاری‌های بین المللی سازمان فضایی ایران از تدوین بخشی از پیش‌نویس «قانون ملی فضایی» توسط گروه حقوق فضا مرکز بین الملل سازمان فضایی کشور با همکاری دانشجویان نخبه خبر داد.