با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

ماسک

ماسک های جدید صورت از گرافن و بار الکتریکی برای دفع ویروس ها و باکتری ها استفاده می کنند

به گزارش تماس نیوز ،شرکت LIGC Applications  یک ماسک صورت موسوم به Guardian G-Volt با استفاده  سیستم فیلتراسیون گرافن ایجاد کرده است که می تواند بر اساس رسانایی گرافن میکروارگانیسم ها از بین ببرد. گرایش دنیا به ماسک های محافظ به دلیل شیوع…