با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

مبارزه با ویروس

الگوی چینی مبارزه با کرونا تا چه حد قابل اتکاست؟

چین به عنوان خاستگاه ویروس کرونا چند روزی است که اعلام می‌کند به لطف اعمال محدودیت‌ها و تدابیر بهداشتی و درمانی موفق شده روند شیوع این ویروس را متوقف کند؛ در حالی که اجرای سیاست قرنطینه در سراسر جهان منتقدان خاص خود را دارد، آیا الگوی چین…