با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

مدیریت شبکه

ساختار امن و پایدار مدیریت ارتباط شبکه توسط یک شرکت دانش بنیان

منیت فناوری اطلاعات در سطح تجاری به‌ سرعت در حال دگرگون ‌شدن است، اما آن چیزی که همواره اهمیت داشته است محافظت از دستگاه‌های متصل به شبکه سازمانی است. این نکته نباید فراموش شود که سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ همواره در معرض خطر خواهند بود.