با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

موشک

ساخت اولین موتور انفجاری چرخشی موشک

یک تیم فنی در فلوریدا که با نیروی هوایی آمریکا همکاری دارد ادعا می کند که یک مدل آزمایشی از یک موشک انفجار چرخشی ساخته و آزمایش کرده است ، که از انفجارهای چرخشی در داخل کانال حلقه استفاده می کند تا نیروی رانشی بسیار کارآمدی را ایجاد کند.…