با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

نیروهای ناکارآمد

شناسایی نیروهای ناکارآمد پست تا پایان سال / باکس های پلاستیکی جایگزین کیسه برای جابه جایی بسته ها می…

معاون مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه تا پایان سال ارزیابی و شناسایی نیروهای ناکارآمد انجام می شود، از جایگزینی باکس های پلاستیکی به جای کیسه برای جابه جایی و مبادله بسته های پستی خبر داد.