با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

هولوگرافی

استفاده از دگمه های هولوگرافی در اسانسورها برای پیشگیری از شیوع

در آسانسو ها در  کشور چین در برای جلوگیری از شیوع coronavirus از دکمه های هولوگرافی استفاده می شود شرکت Easpeed می گوید که این سیستم با تمام آسانسورها سازگار است و فقط 30 دقیقه طول می کشد تا نصب شود. چین روشهای زیادی برای جلوگیری از لمس…