با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

وضعیت‌سنجی فضایی

آغاز وضعیت‌سنجی فضایی استان‌های کشور

مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه شورای عالی فضایی گفت: سازمان فضای ایران بر اساس بندهای ۲ و ۸ و۹ فصل ۴ سند جامع هوافضای کشور، وضعیت‌سنجی فضایی استان‌های کشور را در دستور کار خود قرار داد.