با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

پردیس فناوری

پردیس فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس افتتاح شد

ستاری درمراسم افتتاح پردیس فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس،گفت: تنها با اتکا به توانمندی جوانان می‌توانیم به گذر از شرایط سخت اقتصادی، اعمال تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا امیدوار باشیم.