با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

پلاسما

پلاسمای TAK-888 برای درمان کروناویروس

به گزارش تماس نیوز از سایت کره بیومدیکال ،شرکت داروسازی تاکدا یک داروی مشتق از پلاسما ، را برای درمان بیماران پرخطر مبتلا به عفونتهای حاد تنفسی مربوط به کروناویروس را شروع کرده است. روز چهارشنبه در کنگره ای در آمریکا  ، شرکت دارو سازی…