با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

چاقی

چاقی، یکی از عوامل بستری شدن بیماران COVID-19 در بیمارستان ها

دانشمندان دانشگاه نیویورک: بزرگ‌ترین مطالعه آمریکا در مورد COVID۱۹، چاقی تنها عامل مهم در hospitalizations نیویورک است. پزشکان در مرکز بهداشت دانشگاه نیویورک بزرگ‌ترین مطالعه را در مورد پذیرش بیمارستان آمریکایی به نام COVID۱۹ انجام دادند…