با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

چشم سایبورگی

دانشمندان چشم cyborg را خلق کرده اند که فراتر از چشم انسان است!

دانشمندان سالهاست که روی چشم مصنوعی کار می کنند ، اما تقلید از شکل و رفتار یک چشم واقعی بسیار دشوار بوده است. به تازگی محققان چشم سایبورگ ایجاد کرده اند که عملکرد و ساختار آن چیزهای مشترکی با همتای انسانی خود دارد. یک آرایه فوتوسنسور…